I 2021 inviterede vi til vandring fra et nyt startsted, nemlig skolen i Ny Nørup - stadig med corona skyer hængende over os.

Det blev til Engelsholm Vandringen. Vandringen foregik i Engelsholm, Gødding og Randbøl skove og ad de små lokale veje og med udsigt over Engelsholm Sø og til højskolen på Engelsholm Slot.

 

Arrangementet fik fin kommentarer fra deltagerne, og i 2022 starter vi fra samme udgangspunkt.

Ruterne er klar og der er mindre ændringer på alle ruter - og lidt større på nogle ruter.

Så på gensyn til Engelsholm Vandring den 30. april 2022. Se brochuren for 2022 her.