MEDLEMSSKAB

FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF FODSLAW.

 

Man kan dyrke foreningslivet til motionsturene, hvor snakken som regel går lystigt – ligesom benene! Der udgives et halvårs-program med alle aktiviteter.

Fodslaw arbejder for at fremme vandresporten, hvor det ikke gælder om at komme først, eller om at gå længst, men hvor det drejer sig om at komme ud og opleve naturen.

Foreningen har motionsture hver torsdag formiddag hvor hastigheden og distancen er moderat, og der lægges vægt på det sociale element.

Derudover har foreningen motionsture på ca. 10 km hver uge – i vintersæsonen lørdag eftermiddag (enkelte ture søndag formiddag) og i sommersæsonen mandag aften.

Der udgives et halvårs program med alle aktiviteter, der ud over nævnte motionsture også kan være ture med en blanding af motion og socialt samvær.

Der arrangeres busture, f.eks. ø-ture, deltagelse i Lady Walk og Stafet for Livet for at nævne nogle få eksempler.

 

Fra Fodslaws hovedforening har man følgende fordele:

Man får gratis tilsendt arrangementskalender hvert år. Denne giver oplysninger om stort set alle indenlandske arrangementer.

Man får tilsendt medlemsbladet 4 gange om året. I dette kan man holde sig orienteret om, hvad der sker i de enkelte lokalforeninger samt om inden- og udenlandske vandrearrangementer.

Man kan deltage i hovedforeningens fællesrejser til udenlandske vandringer til særdeles rimelige priser.

Medlemsskabet er personligt og årskontingentet udgør pr. 1.04.2022 kun kr. 325,00 for første medlem af en familie. De efterfølgende fra samme husstand betaler kr. 110,00 om året.

De samme beløb gælder hvis du vil være medlem af to lokalforeninger. Kr. 325,00 for den primære lokalforening og kr. 110,00 for efterfølgende lokalforening.

Fodslaw er en forening hvor alle er velkomne. Vi er tilsluttet Dansk Motionsforbund og Dansk Firmaidrætsforbund, og vi har lokalforeninger over hele landet.

 

INDMELDELSE

Man er velkommen til at få med et par gange inden man melder sig ind. Indmeldelsen foregår til Fodslaw Danmark, hvortil man også meddeler at man vil være medlem i lokalforeningen

i Vejle. Når kontingentet er betalt, får vi i lokalforeningen hovedparten af det kontingenten overført til os.

 

Man kan melde sig ind i Fodslaw på to måder:

1: Direkte via Fodslaw Danmarks hjemmeside: KLIK HER. - Husk at anføre, at man vil ind i lokalforeningen i Vejle.

2: Printe indmeldelsesblanketten ud, udfylde den og aflevere den til et bestyrelsesmedlem. 

 

VELKOMMEN